QORAKULDON.UZ

ЖАМИЯТНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ

 

Жамиятни бошқариш акциядорларнинг Умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ҳамда Бошқарув Раиси томонидан амалга оширилади.
Жамиятнинг фаолиятини назорат қилиш Тафтиш комиссияси ва Ички аудит хизмати томонидан амалга оширилади.
Жамиятнинг шуъба ва тобе хўжалик жамиятлари хамда ваколатхона ва филиаллари мавжуд эмас.
Жамиятда қўмита ва бошқа маслаҳат органлари мавжуд эмас.