QORAKULDON.UZ

JAMIYAT SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo‘nalishi ming so'm foiz

2017 

109 960,00
100
Kurilgan zararni koplash uchun
109 960,00
100

2015 

172 483,00
100
Rezerv fondi
8 624,15
5
Dividendlar
86 241,50
50
Jamgarmasini oshirishga yoki jamiyatni rivojlantirishga koldirish
72 442,86
42
Mehnat muhofaza qilish fondi
5 174,49
3

2014 

194 480,00
100
Rezerv fondi
8 621,7
5
Dividendlar
97 240,00
50
Jamgarmasini oshirishga yoki jamiyatni rivojlantirishga koldirish
81 681,60
42
Mehnat muhofaza qilish fondi
5 834,40
3