QORAKULDON.UZ

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ЧИҚАРИЛИШИ

Рўйҳатдан
ўтказилган санаси
Рўйҳатдан
ўтказилган рақами
Акциялар тури Акциялар
сони (дона)
Номинал нарҳи
(сўм)
Акциялар суммаси (сўм) Чиқарилиши ҳолати Эмиссиявий хужжатлар
01.06.1999
03-1-691
оддий
138 754
200
27 750 800
Акциялар чиқарилиши
аннуляция қилинган
19.04.1999
RU102C0085T4
оддий
360 780
200
72 156 000
Акциялар муомалада
06.07.2005
RU103C0085T2
оддий
184 071
200
36 814 200
Акциялар муомалада
29.06.2011
C0085-4
оддий
2 955 149
200
591 029 800
Акциялар чиқарилиши
аннуляция қилинган
17.07.2015
C0085-5
оддий
2 455 149
200
491 029 800
Акциялар муомалада