QORAKULDON.UZ

ИЖРОИЯ ОРГАН

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ижроия органи номидан жамият бошқарув томонидан амалга оширилади.
Бошқарув ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва ижроия орган тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Бошқарув Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Бошқарув ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

БОШҚАРУВ 

Ф.И.Ш., БИО Лавозим Телефон рақами Электрон почта манзили

Усмонов Ботир Сувонович

Бошқарув Раиси

(65) 565-72-00
korakuldon@mail.ru

Мехмонов Нуриддин Нарзиевич

Ишлаб чиқариш бўйича директор

(65) 565-72-00
korakuldon@mail.ru

Шарипов Ўткир

иқтисод бўйича бошқарув раиси ўринбосари 

(65) 565-72-00
korakuldon@mail.ru