QORAKULDON.UZ

КУЗАТУВ КЕНГАШИ

 

Кузатув кенгаши бошқарув органи ҳисобланиб, жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар Умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.
Кузатув кенгаши ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Кузатув кенгаши аъзоларининг сони беш кишидан иборат.
Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг Умумий йиғилиши  томонидан бир йил муддатга сайланади.
Кузатув кенгашининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

 

2021 ЙИЛ 26 МАРТДАН КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Мақом Иш жойи, лавозим
Носиров Иброхим
Нурмухамматович
Кузатув кенгаши Раиси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ахборот технологиялари бошкармаси
бошлиғи
Саидов Ният Мейлиевич
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, молия ва бухгалтерия ҳисоби
бошқармаси бошлиғи ўринбосари
Тиллаев Шодлик Юриевич
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, aхборот технологиялари бошқармаси
компьютер техникаларига хизмат кўрсатувчи техниги
Назаров Султон Абдухамидович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, aкциядорлар билан корпаратив
муносабатлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари Ички аудит
хизмати аудитори
Шоолимов Акбархужа Абубакирович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ички аудит хизмати аудитори

2020 ЙИЛ 27 МАРТДАН 2021 ЙИЛ 26 МАРТГАЧА КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Мақом Иш жойи, лaвозим
Узаков Шухрат Аъламович
Кузатув кенгаши Раиси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бошқарув раисининг ишлаб чиқариш,
махаллийлаштириш, саноатга кооперация алокаларини
кенгайтириш хамда ахборот технологиялари буйича
биринчи уринбосари вазифасини вақтинча бажарувчи
Саидов Ният Мелиевич
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, молия ва бухгалтерия ҳисоби
бошқармаси бошлиғи уринбосари
Тиллаев Шодлик Юриевич
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ахборот технологиялари
бошқармаси компьютер техникаларига хизмат
курсатувчи техник
Шоолимов Акбархужа Абубакирович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, ички аудит хизмати аудитори
Назаров Султон Абдухамидович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, акциядорлар билан корпоратив
муносабатлар бошқармаси бошлиги уринбосари